Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

Общи условия

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА www.shopixx.eu

 1. ПРЕДМЕТ - Това са общите условия или условията на ползване на www.shopixx.eu, които уреждат правилата за използването на www.shopixx.eu .
 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧ

2.1.  „Адлер М“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, обл. Бургас, Айтос 8500, ул. Кирил и Методий 11, с адрес за кореспонденция 8500 Айтос, ул. Кирил и Методий 11 и с идентификационен номер в България: 201411138.

2.2. „Адлер М“ ЕООД администрира електронния магазин www.shopixx.eu , наричан за краткост "Shopixx" или онлайн магазин - ОМ.

 1. Определения

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба през Shopixx

3.2   Продавач – Shopixx,

3.3.  www.shopixx.eu – онлайн магазин

3.4.  Клиент – виж 3.1.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в ОМ

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ОМ  и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ОМ, през Платформата, намерението си за купуване на стоки от ОМ.

3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) – предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през ОМ.

3.8. Договор – представлява сключения договор между ОМ и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през ОМ. Договорът започва с изпращане на поръчка от клиент към ОМ и завършва след приемане на артикул ( след като се извърши преглед и тест, валиден за всяка поръчка на ОМ ) от инфраструктура или служител на куриер.

3.9. Съдържание

 • цялата информация на ОМ, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към ОМ, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ОМ на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • данни относно Продавач.

3.10. Бюлетин, Бюлетин за оферти (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от ОМ Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.11. Спецификации и Характеристики – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.12. Въпрос – форма на обръщение към/от Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.13. Отговор – писмена информация, която е предадена към/на Клиента, който е задал въпрос в ОМ към определен продукт.

3.14. Клиент има право да върне продукт в инфраструктура на куриер или към служител куриерска фирма в момента на получаване на стоката, без значение дали се е възползвал от възможността за преглед и тест на продукт. Тази възможност за опцията Преглед и тест важи за всеки изпратен от ОМ продукт. След приемане на продукт от клиент вижте т. 3.8. Клиент може да върне пратка с ОМ продукт като заплати за това разходите за транспорт и в двете посоки.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на ОМ са задължителни за всички Клиенти.

4.2. Всяко използване на ОМ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ОМ по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   ОМ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия Shopixx ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиент може да прави справка за евентуални промени на общите условия на ОМ при всяко нейно ползване.

4.6.   ОМ полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Shopixx уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. От ОМ уверяват, че продуктите се доближават максимално до изображенията към тях и те (изображенията) имат цел максимално точно да покажат продукта, за да може Клиент да добие максимално реална представа за интересуващия го артикул. Същото важи и за описание на артикул, виж т. 4.8.

4.7.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от ОМ по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ОМ предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това,  Shopixx се стреми да предостави най-подходящата и важна информация, да опише възможно най-точно продукт, за да може клиент да добие максимално добра представа за съответния артикул.

4.9.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.10.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Shopixx не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ОМ от негово име.

5.2.   ОМ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ОМ прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Shopixx уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща или обаждане по телефона му за уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане, може да се поръча ( ако е налична при снабдител, което ще удължи срока на доставка / виж Доставка / ), или Услугата може да бъде предоставена.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Виж т. 3.8. и т. 3.14.


 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   ОМ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Shopixx по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към ОМ, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Shopixx не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Shopixx на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с ОМ може да се осъществи чрез посочените на Платформата контактни данни в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Shopixx си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6.   Shopixx може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

6.9.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат максимално реална представа за типа на предлаганата Стока/Услуга. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

6.10. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът може да бъде помолен да направи рецензия относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Shopixx.

7.2.   Shopixx има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3.   Нищо в сключения между Shopixx и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Shopixx последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Shopixx върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Shopixx.

7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Shopixx за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Shopixx и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Shopixx, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Shopixx няма да се счита за съгласие от страна на Shopixx да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Shopixx.

7.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Shopixx.

 1. ПОРЪЧКА

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Стоката може да бъде налична както в склад на ОМ, така и в склад снабдител, което може да наложи по-продължителна доставка / виж Доставка / .

8.2.   Клиентът се задължава и отговаря за това, всички данни, които е предоставил на Shopixx във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.3.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Shopixx да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

8.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Shopixx в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ОМ. Вижте т. 3.8. и 3.14.

 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

9.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 • Стоки, които са били поръчани с изричното съгласие на Клиент
 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Shopixx, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Shopixx: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2.   Клиентът се съгласява да предостави на Shopixx неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Shopixx има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Shopixx може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Shopixx няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

10.3.   С предоставянето на свои данни на Shopixx (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Shopixx или трети лица, които са куриери.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на Shopixx Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Shopixx и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

 1. РЕКЛАМА

11.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време

11.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

12.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

12.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента. ОМ се старае да бъде природо-отговорен магазин и за това е желателно да предоставите електронна поща, на която да бъде изпратен фактурата за покупката на Клиент.

12.5.   Shopixx издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на ОМ. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането по електронна поща /виж 12.4. /. В случай, че не е предоставена ел. поща, то ОМ изпраща хартиена такава с пратката или по друг договорен начин.

12.6.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна

13. ГАРАНЦИИ

По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Shopixx, гаранционните сертификати са издадени от производителя. Възможно е, поради особеното си естество, някои категории продукти да нямат гаранция.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Shopixx е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни под № 433082 .

16.2. Shopixx е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.3.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.4.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Shopixx и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани от настоящите общи условия.

16.5.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.

16.6.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между ОМ и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български органи.